Kazumasa Yamashita

  • Kazumasa Yamashita für Officina Alessi
    Tea & Coffee Piazza Kazumasa Yamashita
    925er Silber Tee- und Kaffegarnitur bestehend aus Kaffeekanne, Teekanne, Milch ...